fotografie: Piet Gispen

Home

Mijn naam is Eef Gratama. Sinds 1988 ben ik werkzaam als zelfstandig tolk en vertaalster Frans.

Vertalen is meer dan het omzetten van een tekst van de ene taal in de andere. Je slaat een brug tussen twee culturen.

Mijn brug heb ik van meet af aan gebouwd op drie pijlers: recht, cultuur en literatuur. U kunt bij mij dus terecht voor juridische vertalingen, (kunst)historische vertalingen en literaire vertalingen.

Elke pijler vereist een aparte aanpak, een specifieke kennis van terminologie, achtergrondinformatie en creativiteit, die ik me door jarenlange ervaring met verschillende soorten opdrachten heb eigen gemaakt. Daarnaast is de verbindende factor nauwgezetheid en punctualiteit.

Ditzelfde geldt voor mijn tolkdiensten. Ik heb mij als gesprekstolk gespecialiseerd in het tolken voor rechtbanken en notariskantoren. Voor meer informatie, klik hier.

Wilt u meer weten over mijn werkzaamheden of heeft u een concrete vertaal- of tolkopdracht? Klik hier voor mijn contactgegevens.

Nieuws

Recent vertaald:
Jean Mourlevat, La rivière à l'envers, deel 2. Verschijnt eind 2023 bij Querido.

Sylvain Tesson, Blanc, verschijnt eind 2023 bij De Arbeiderspers.Aan het vertalen:
Monica Sabolo, La vie clandestine verschijnt in het voorjaar van 2024 bij De Standaard.

Recente activiteiten:
Nouvelles voix-programma: interview met Eef Gratama, vertaler van Sylvain Tesson : https://institutfrancais.nl/nl/nouvelles-voix-programma-interview-met-eef-gratama

Recht

Ik ben als tolk en vertaalster Frans-Nederlands en Nederlands-Frans beëdigd bij de Rechtbank Den Haag. Daarnaast ben ik ingeschreven in het Register voor beëdigde tolken en vertalers; hierin worden tolken en vertalers opgenomen die voldoen aan de kwaliteitscriteria die gedefinieerd zijn in de Wet beëdigde tolken en vertalers van 2009.

Mijn juridische specialisaties zijn:

  • Strafrecht
  • Vreemdelingenrecht
  • Notarieel recht (o.a. vastgoedrecht)
  • Familierecht

Door middel van diverse aanvullende opleidingen en cursussen heb ik mijn kennis op deze vakgebieden verdiept. Zo heb ik naast mijn studie Franse taal- en letterkunde ook mijn propedeuse Rechten gehaald. Voor een compleet overzicht van mijn opleidingen, klik hier.

Soms moet een vertaling worden beëdigd of van een apostille worden voorzien. Voor een korte toelichting hierover, klik hier.

Cultuur

Al meer dan 15 jaar vertaal ik de bekende groene reisgidsen van Michelin.

Hierdoor heb ik  een uitgebreid glossarium op het gebied van architectuur en beeldende kunst opgebouwd. Naast de streekgidsen over de verschillende regio’s van Frankrijk heb ik ook landen- en stedengidsen van Michelin vertaald.

Deze culturele expertise heb ik verder uitgebreid met vertalingen van tentoonstellingscatalogi, zoals voor de Nieuwe Kerk in Amsterdam, Museum Beelden aan Zee, Museum de Fundatie en De Kunsthal Rotterdam.

Daarnaast heb ik ervaring met het vertalen van historische naslagwerken: boeken van gerenommeerde Franse geschiedschrijvers als Fernand Braudel en Georges Duby.

Voor een compleet overzicht van mijn cultuurvertalingen, klik hier.

Literatuur

In de afgelopen vijfentwintig jaar heb ik diverse moderne Franse schrijvers vertaald; niet alleen romans, maar ook novellen, essays en verhalenbundels van auteurs als Eric-Emmanuel Schmitt, Amin Maalouf en Yasmina Reza.

Sinds een paar jaar vertaal ik ook jeugdliteratuur, boeken van de in Frankrijk en Nederland gelauwerde schrijver Timothée de Fombelle.

Voor een complete bibliografie van mijn literatuurvertalingen, klik hier.

Profiel

Na mijn universitaire studie Franse Taal- en Letterkunde heb ik mijn vakkennis gaandeweg verdiept en mij gespecialiseerd door middel van vervolgopleidingen en cursussen. Voor een compleet overzicht van mijn opleidingen, klik hier.


Naast mijn werkzaamheden als tolk en vertaler ben ik ook actief lid van diverse beroepsorganisaties voor tolken en vertalers:

Mijn opdrachtgevers zijn:

  • Rechtbanken, notariaat, advocatuur
  • Ministerie van Buitenlandse Zaken, ministerie van Defensie
  • Literaire uitgeverijen
  • Kunststichtingen en culturele instanties
  • Particulieren
  • Vertaalbureaus

Contact

Wilt u meer weten over mijn werkzaamheden of heeft u een concrete vertaal- of tolkopdracht? Dan kunt u mij op de volgende wijze bereiken:

E info@eefgratama.nl
M 06 511 88 546
T 070 346 32 44
P Eerste Sweelinckstraat 41, 2517 GB Den Haag

Mocht u op zoek zijn naar vertalers of tolken met andere talencombinatie, dan breng ik u graag in contact met deskundige collega’s uit mijn netwerk.

Voor mijn algemene voorwaarden, klik hier.